Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.cvangielskie.pl („Serwis”), którego operatorem jest cvangielskie.pl

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Konta

Tworząc u nas konto, musisz zawsze podawać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta w naszej usłudze.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używasz, aby uzyskać dostęp do Usługi i za wszelkie działania lub działania związane z Twoim hasłem, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest z naszą Usługą, czy z usługą strony trzeciej.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz nas natychmiast powiadomić, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Własność intelektualna

Serwis oraz jego oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością cvangielskie.pl i jego licencjodawców.

Linki do innych witryn internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością cvangielskie.pl ani nie są przez nią kontrolowane.

cvangielskie.pl nie ma kontroli i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się, że cvangielskie.pl nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zwroty

Zwrot kosztów za usługi po ich wykonaniu jest niemożliwy. Wszelkiego rodzaju zmiany/poprawki czy edycja finalnego dokumentu są uwzględnione w cenie usługi.

Zakończenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń w przypadku naruszenia Warunków.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić Twoje konto, bez uprzedniego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń w przypadku naruszenia Warunków.

Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygaśnie. Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem lub przepisami kolizyjnymi.

Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, jakie możemy mieć między nami w zakresie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli nie zgadzasz się z nowymi warunkami, zaprzestań korzystania z Usługi.

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami.

Shopping Cart