Legal Pages

Zwroty

Zwrot kosztów za usługi po ich wykonaniu jest niemożliwy. Wszelkiego rodzaju zmiany/poprawki czy edycja finalnego dokumentu są uwzględnione w cenie usługi.

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021 Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.cvangielskie.pl („Serwis”), którego operatorem jest cvangielskie.pl Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z …

Regulamin Read More »

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2021 www.cvangielskie.pl  jest operatorem serwisu www.cvangielskie.pl („Serwis”). Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Używamy Twoich danych osobowych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, …

Polityka Prywatności Read More »

Shopping Cart